لیست اسپرم‌های منجمد وارداتی که به طور قانونی وارد کشور شده اند:

🔹 لازم به ذکر است همانطور که قبلاً نیز اطلاع رسانی گردیده، مالکین محترم مادیانهای تولیدی می‌بایست قبل از تلقیح مصنوعی، اقدام به دریافت « مجوز تلقیح مصنوعی مادیان با اسپرم وارداتی» نمایند.

مجوز مربوطه پس از بررسی قانونی بودن واردات دُز اسپرم مورد استفاده، توسط معاونت فنی صادر می‌شود و کره تولیدی با ارائه این مجوز و برگه کشش ثبت خواهد شد.
🔹 همچنین در خصوص اسپرم‌های منجمد سیلمی‌هایی که در لیست مورد اشاره نیامده‌اند لازم است شرکت وارد‌کننده مدارک مربوطه از قبیل مجوز دامپزشکی، جهاد و فدراسیون و همچنین اظهار‌نامه گمرکی و سایر مدارک لازم را به معاونت فنی ارائه نمایند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»


ردیف نام اسب شماره میکروچیپ/پاسپورت نژاد
1 ABHA QATAR 981098100671455 Arabian
2 ALI KHAN 967000009802803 Arabian
3 BERWAZ AL BUSTAN 784001000018367 Arabian
4 DOMINIC M 858000000021739 Arabian
5 EMERALD J 840012000649621 Arabian
6 IBN FARID 900074000632937 Arabian
7 KANZ AL BIDAYER 250259803934423 Arabian
8 QR MARC 967000001424318 Arabian
9 SHAYAN DE MAGNIFIQUE 972270000270110 Arabian
10 MAGIC MAGNIFIQUE 982009106218258 Arabian