لیست سیلمی‌های مجاز پرشی سال 2022

شماره نام اسب شماره میکروچیپ تاریخ تولد رنگ نام پدر نام مادر 1 <FORTUIN>FORMIDABLE 528210002508310 05/06/2010 dk/ Bay DIARADO GISNETTE 2 ACODETTO I (HOLST) 985154000033248 05/15/2006 Bay ACODETTO I (HOLST) DE421000159601 WESTION 3 AEROBIC Z 528210000737956 05/18/2005 Chestnut CARTHAGO UNBLIEVABLE 4 ALBATROS DU PACHIS (E.T.) 981100000729476 05/13/2006 Chestnut QUERLYBET HERO TOSKA HERO 5 BELANCO 276020000108504 … ادامه خواندن لیست سیلمی‌های مجاز پرشی سال 2022