با همراهی تولیدکنندگان، پرورش دهندگان و مالکین محترم اسبهای ورزشی نژاد دره شوری، اولین جلد از تبارنامه این نژاد به چاپ رسید.

🔺در خصوص نحوه تهیه به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

🔸جناب آقای محمدرجائیان ریاست محترم هیئت سوارکاری استان مرکزی

🔹 جناب آقای مرتضی گلی زاده از استان مرکزی

🔸جناب آقای محمد عبدلی (كارشناس محترم میکروچیپ گذاری فدراسيون سواركاري ج.ا.ا)

✅بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه شما عزیزان درزمینه پیشبرد اهداف فدراسیون سوارکاری تقدیم می‌داریم و از درگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت، تداوم حضور و تاثیر آن بزرگواران را در مجموعه مسالت داریم.
✅همچنین از کلیه مالکین محترم این استان به دلیل همکاری صمیمانه آنها با معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا کمال تشکر و قدردانی را داریم.

«معاونت فنی فدارسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

🔸جناب آقای سید آرش قیاسیان سرپرست محترم هیئت سوارکاری استان لرستان

🔹 جناب آقای رسول بیرانوند مسئول محترم تبارنامه استان

🔸جناب آقای مصطفی معارف وند (كارشناس محترم میکروچیپ گذاری فدراسيون سواركاري ج.ا.ا)

✅بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه شما عزیزان درزمینه پیشبرد اهداف فدراسیون سوارکاری تقدیم می‌داریم و از درگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت، تداوم حضور و تاثیر آن بزرگواران را در مجموعه مسالت داریم.
✅همچنین از کلیه مالکین محترم این استان به دلیل همکاری صمیمانه آنها با معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا کمال تشکر و قدردانی را داریم.

«معاونت فنی فدارسیون سوارکاری ج.ا.ا»

🔸جناب آقای علی پایدار ریاست محترم هیئت سوارکاری استان هرمزگان

🔹 جناب آقایان روحی و پایدار از ستان هرمزگان

🔸جناب آقای سرمد ماقنتی (كارشناس محترم میکروچیپ گذاری فدراسيون سواركاري ج.ا.ا)

✅بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه شما عزیزان درزمینه پیشبرد اهداف فدراسیون سوارکاری تقدیم می‌داریم و از درگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت، تداوم حضور و تاثیر آن بزرگواران را در مجموعه مسالت داریم.
✅همچنین از کلیه مالکین محترم این استان به دلیل همکاری صمیمانه آنها با معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا کمال تشکر و قدردانی را داریم.

«معاونت فنی فدارسیون سوارکاری ج.ا.ا»

🔸جناب آقای ابوذر قائدی ریاست محترم هیئت سوارکاری استان بوشهر

🔹 جناب آقایان آرش بیرانوند و امین خسروانی از استان بوشهر

🔸جناب آقای سرمد ماقنتی (كارشناس محترم میکروچیپ گذاری فدراسيون سواركاري ج.ا.ا)

✅بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه شما عزیزان درزمینه پیشبرد اهداف فدراسیون سوارکاری تقدیم می‌داریم و از درگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت، تداوم حضور و تاثیر آن بزرگواران را در مجموعه مسالت داریم.
✅همچنین از کلیه مالکین محترم این استان به دلیل همکاری صمیمانه آنها با معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا کمال تشکر و قدردانی را داریم.

«معاونت فنی فدارسیون سوارکاری ج.ا.ا»

با همت و تلاش همکاران درمعاونت فنی فدراسیون ج.ا.ا و زحمات بی شائبه سرکار خانم امیر اصلانی مفتخر هستیم جلد دوم کتاب تبارنامه اسب تروبرد کشور را که به تائید کمیته بین المللی تبارنامه (ISBC) رسیده و اجازه انتشار در کشور و توزیع بین اعضاء بین المللی را صادر نموده است به پیوست به اطلاع مالکین محترم برسانیم .

از همکاری مالکین محترم و تلاش های صورت گرفته در این زمینه قدردانی می نمائیم.

 

باتشکر از جناب آقای عليزاده،ریاست محترم هیات سوارکاری استان چهارمحال و بختياري جهت معرفی سه نفر به عنوان نماینده تبارنامه، بدینوسیله به اطلاع مالکان محترم این استان می رساند که آقای دكتر شايان نجات دهكردي به عنوان نماینده تبارنامه این استان انتخاب گردیدند. امید است که با تعامل و همکاری با معاونت فنی، شاهد هم افزایی بیشتر در ساماندهی امور مربوط به اسب های این استان باشيم.

🔅ضمنا با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری معاونت فني فدراسيون سواركاري در روز شنبه ٤ مردادماه جاری در اين استان، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با جناب آقاي دكتر نجات دهكردي ٠٩١٣٤٨١٧١٠٧هماهنگی های لازم را معمول نمایند.

«معاونت فنی فدارسیون سوارکاری ج.ا.ا»

باتشکر از جناب آقای امید علوی زاده،ریاست محترم هیات سوارکاری استان خراسان شمالی جهت معرفی سه نفر به عنوان نماینده تبارنامه، بدینوسیله به اطلاع مالکان محترم این استان می رساند که آقای حکمت شیردل به عنوان نماینده تبارنامه این استان انتخاب گردیدند. امید است که با تعامل و همکاری با معاونت فنی، شاهد هم افزایی بیشتر در ساماندهی امور مربوط به اسب های این استان باشیم.

«معاونت فنی فدارسیون سوارکاری ج.ا.ا»

جناب آقای مهندس سهیل یوسف نیا
مدیر ارجمند مجموعه های سوارکاری کشور

فقدان پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت.
غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی و خانواده محترم از پروردگار متعال خواهانیم.

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

 

🔸جناب آقای غلامعلی طفیونی(ریاست محترم هیات سوارکاري استان فارس)

🔹جناب آقای ستوده دبیر محترم هیات، جناب آقای نام آورنماینده محترم تبارنامه و آقایان نویدخضری، امین خسروانی همکاران محترم

🔸جناب آقایان سرمد ماقنتی و مصطفی معارف وند (كارشناسان محترم میکروچیپ گذاری فدراسيون سواركاري ج.ا.ا)

بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه شما عزیزان درزمینه پیشبرد اهداف فدراسیون سوارکاری تقدیم می‌داریم.

از درگاه ایزد منان دوام عزت وسلامت، تداوم حضور و تاثیر آن بزرگواران را در مجموعه مسالت دارم.

🔹🔸همچنين از مالكين محترم اين استان به دليل استقبال چشمگير و همكاري صميمانه آنها با معاونت فني كمال تشكر و قدرداني را داريم.

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری