مطالب توسط feuser

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای نژاد دوخون

🔵لازم به توضیح است در خصوص اسب هایی که دوسر تایید نمی باشند، مالکین محترم می توانند شماره میکروچیپ پدر و یا مادر مربوطه را به منظور بررسی بیشتر به معاونت فنی ارسال نمایند.   «معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا.»

گواهی موقت صادره جهت اسب Queen Fly

به اطلاع کلیه مالکین و پرورش دهندگان اسب های ورزشی می رساند که گواهی موقت ورود به میادین ورزشی صادره جهت اسبی به نام Queen Fly با مشخصات درج شده در این کارت (پدرCambrdige با شماره میکروچیپ 985111000607401) به دلیل جعلی بودن از درجه اعتبار ساقط بوده و قابل ارائه در هیچ یک از مراجع […]

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای عرب

لازم به توضیح است مالکین اسبهای ردیف های 219 تا 244 که متعهد به ارائه برگه کشش تا تاریخ مقرر شده بودند مجددا تاکید می شود که هر چه سریعتر برگه کشش را به منظور تکمیل مدارک ارائه دهند در غیر اینصورت از صدور مدارک هویتی و مجوز ورود به مسابقات و جشنواره ها ممانعت […]

جدیرترین نتایج دریافتی اسبهای نژاد ترکمن

⭕️ مالکین اسب های ردیف های 330 تا 338 که متعهد به ارائه برگه کشش تا تاریخ مقررشده بودند، مجددا تاکید می شودکه هر چه سریعتر برگه کشش را به منظور تکمیل مدارک به معاونت فنی ارائه دهند، در غیر اینصورت از صدور هر گونه مدارک هویتی و مجوزهای کورس ممانعت به عمل خواهد آمد. […]

قابل توجه مالکین اسبهای ورزشی وارداتی و اسپرم های وارداتی

❌❌قابل توجه مالکین اسبهای ورزشی وارداتی و اسپرم های وارداتی ❌❌ باستناد دستور العمل صادرات و واردات اسب و با توجه به سوالات پیش آمده در خصوص ثبت نتاج حاصل از آمیزش اسبهای وارداتی و همچنین انتظام بخشی و ایجاد شرایطی جهت ثبت کره های تولیدی مالکین محترم اسب های ورزشی وارداتی و یا اسپرم […]

میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری اسبهای ورزشی استان خوزستان

📣📣اطلاعیه 📣📣 با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 2 دی ماه جاری در استان خوزستان، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا نماینده تبارنامه (آقای علیرضا لفیطه پور به شماره تماس09168854785) هماهنگی های لازم را معمول نمایند. 🔴بدیهی […]

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای نژادهای مختلف پرشی و فریزین

🔴لازم به توضیح است: ✅مالكين اسبهاي رديف 1 تا 8 مي توانند جهت دريافت شناسنامه ورزشي اسبهاي خود به معاونت فني مراجعه نمايند. ✅با توجه به اجباری بودن انجام تست والدین جهت صدور شناسه ورزشی برای تمامی کره های تولیدی، مقتضی است مالکین محترم سیلمی ها و مادیان های ثبت شده در معاونت فنی هر […]