مطالب توسط feuser

لیست اسپرم های منجمد وارداتی که به طور قانونی وارد کشور شده اند

⭕️قابل توجه تولید کنندگان و مالکین محترم ⭕️ 🔹بمنظور اطلاع از لیست اسپرم های منجمد وارداتی که به طور قانونی وارد کشور شده اند به وب سایت معاونت فنی به آدرس زیر مراجعه نمایند: لیست اسپرم‌های منجمد – واردات قانونی 🔹لازم به ذکر است همانطور که قبلاً نیز اطلاع رسانی گردیده مالکین محترم مادیانهای تولیدی […]

میکروچیپ گذاری و ثبت هویت اسبهای ورزشی استان کرمانشاه

📣📣اطلاعیه 📣📣 با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 18 اردیبهشت ماه جاری در استان کرمانشاه، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای بابایی به شماره تماس 09394152512 هماهنگی های لازم را معمول نمایند. ⛔️بدیهی است میکروچیپ […]

لیست سیلمی ها و مادیان های تروبرد ودوخون غیر مجاز

🔴لیست سلیمی ها و مادیانهای نژاد دوخون و تروبرد که به دلیل آراء صادره از سوی کمیته انضباطی به دلیل تخلف صورت گرفته مجاز نبوده و تولیدات آنها بمدت یکسال از تاریخ صدور این اطلاعیه (1401/02/11) ثبت نخواهند شد. «معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

اعزام کارشناسان به جشنواره سیرجان ومیکروچیپ گذاری اسبهای استان کرمان

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 10 اردیبهشت ماه جاری در استان کرمان، جهت بررسی اسبهای شرکت کننده در مسابقه زیبایی شهرستان سیرجان به اطلاع میرساند پس از پایان مسابقه نسبت به میکروچیپ گذاری اسبهای ورزشی استان مطابق لیست اعلام شده از سوی هیئت سوارکاری استان […]

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای نژاد کرد

لازم به توضیح است: 🟠اسب هایی که از پدر و یا مادر معرفی شده توسط مالک رد شده اند لازم است پدر و یا مادر صحیح (همراه با شماره میکروچیپ) را مجددا به این واحد معرفی تا مورد بررسی قرار گیرند. در غیر اینصورت اسب هایی که از طرف پدر و یا مادر مردود شده […]

الزام درج مالک جدید در شناسنامه های صادر شده پس از تغییر مالکیت

به اطلاع میرساند در مراجعات حضوری و ارسال درخواست تغییر مالکیت اسبها از طریق نمایندگان محترم تبارنامه هر استان، در صورتیکه شناسنامه قبلاً برای اسب صادر شده باشد می بایست جهت درج مالک جدید به این واحد عودت گردد. «معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»