مطالب توسط feuser

الزام ارائه اصل و کپی کارت ملی مالک در هنگام میکروچیپ گذاری

🔴به اطلاع متقاضیان محترم می رساند ارائه اصل و کپی کارت ملی مالک اسب در زمان میکروچیپ گذاری و نمونه گیری الزامی میباشد. 📍پیشاپیش از همکاری مالکین محترم در این زمینه سپاسگزاری میگردد. «معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای کرد

لازم به توضیح است: 🟠اسب هایی که از پدر و یا مادر معرفی شده توسط مالک رد شده اند لازم است پدر و یا مادر صحیح (همراه با شماره میکروچیپ) را مجددا به این واحد معرفی تا مورد بررسی قرار گیرند. در غیر اینصورت اسب هایی که از طرف پدر و یا مادر مردود شده […]

میکروچیپ گذاری اسبهای ورزشی استان آذربایجان شرقی

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری و نمونه گیری معاونت فنی فدراسیون سوارکاری از تاریخ 25 تیرماه سالجاری در استان آذربایجان شرقی، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان محترم میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای مهدی یوسف زاده نماینده محترم تبارنامه استان به شماره تماس 09144156509 هماهنگی های لازم […]

میکروچیپ گذاری اسبهای ورزشی استان خراسان شمالی

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری و نمونه گیری معاونت فنی فدراسیون سوارکاری از تاریخ 21تیر ماه جاری در استان خراسان شمالی، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان محترم میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای امید صلاحی نماینده محترم تبارنامه استان به شماره تماس 09153871037 هماهنگی های لازم را […]

فرم بررسی سلامت عمومی و شرایط فیزیکی اسب جهت ثبت بعنوان سیلمی

🔴ضمن انتشار مجدد «فرم بررسی سلامت عمومی و شرایط فیزیکی اسب جهت ثبت بعنوان سیلمی» تاکید میگردد تمامی صفحات فرم مربوطه می بایست ممهور به مهر دامپزشک بازدید کننده باشد در غیر اینصورت فرم مربوطه جهت تکمیل به متقاضی عودت داده خواهد شد. «معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»  

قابل توجه شرکت ها و متقاضیان واردات اسب

به اطلاع متقاضیان و شرکت های واردات اسب می رساند به منظور پاسخگویی هر چه سریعتر به درخواست های پرونده های واردات در خصوص ارزشیابی ورزشی این پرونده ها جلسات مربوطه ( ارزشیابی ورزشی پرونده های واردات) ماهیانه یک مرتبه و در پایان هر ماه برگزار می شود که مقتضی است موارد ذیل رعایت گردد: […]

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای دره شوری

لازم به توضیح است: ⭕️اسبهایی که از پدر و یا مادر رد شده اند، لازم است مالکین محترم ضمن معرفی پدر و مادر(همراه با شماره میکروچیپ)، برگه کشش صحیح را به معاونت فنی ارسال نمایند. «معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»  

جدیدترین نتایج دریافتی 70 راس اسبهای نژاد ترکمن

لازم به توضیح است: ⭕️اسبهایی که از پدر و یا مادر رد شده اند، لازم است مالکین محترم ضمن معرفی پدر و مادر(همراه با شماره میکروچیپ)، برگه کشش صحیح را به معاونت فنی ارسال نمایند. «معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»  

میکروچیپ گذاری اسبهای ورزشی استان اردبیل

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری و نمونه گیری معاونت فنی فدراسیون سوارکاری از تاریخ 4 تیر ماه جاری در استان اردبیل، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان محترم میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای بابک محمد حسینی به شماره تماس 09147550306هماهنگی های لازم را معمول نمایند. ⛔️بدیهی است […]

میکروچیپ گذاری اسبهای ورزشی استان لرستان

📣📣اطلاعیه 📣📣 با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 25 خرداد ماه جاری در استان لرستان، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای رسول بیرانوند نماینده تبارنامه استان به شماره تماس 09216904974 هماهنگی های لازم را معمول […]