مطالب توسط feuser

کتابچه اطلاعات مربوط به تولیدات مادیان های نسخه ۱ و ۲ کتاب تبارنامه تروبرد

بدینوسیله کتابچه اطلاعات مربوط به تولیدات مادیان های نسخه ۱ و ۲ کتاب تبارنامه تروبرد در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ جهت اطلاع علاقمندان و بهره برداران منتشر میگردد. گفتنی است که این کتابچه توسط کمیته بین المللی اسب تروبرد (ISBC) برای تمامی مسئولین تبارنامه اسب تروبرد کشورهای دیگر دنیا نیز ارسال گردیده است. معاونت […]

لیست سیلمی های مجاز اسبهای نژاد فریزین در سال 2022

🔴بدینوسیله لیست سیلمی های مجاز اسبهای نژاد فریزین در سال 2022 جهت اطلاع مالکین و تولید کنندگان محترم، منتشر می گردد. 🔸بدیهی است لیست منتشر شده موقت و تنها جهت کشش های سال 2022 اعتبار خواهد داشت. 🔹مالکین محترم در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، از قلم افتادن یا تلف شدن سیلمی میتوانند با ارائه […]

شرایط ثبت سیلمی و صدور مجوز کشش اسبهای نژاد فریزین درسال 2022

🔴شرایط ثبت سیلمی و صدور مجوز کشش اسبهای نژاد فریزین درسال 2022 جهت اطلاع متقاضیان و علاقمندان محترم اعلام میگردد. ⭕️لازم به توضیح است ثبت سیلمی در نژاد فریزین از سال 2022 مطابق این آئین نامه اجرا خواهد شد. «معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»  

فرم بررسی سلامت عمومی و شرایط فیزیکی اسب جهت ثبت بعنوان سیلمی

🔴بدینوسیله فرم به روز رسانی شده «بررسی سلامت عمومی و شرایط فیزیکی اسب جهت ثبت بعنوان سیلمی» منتشر می گردد. ⭕️مقتضی است متقاضیان محترم جهت ثبت سیلمی پس از هماهنگی با معاونت فنی و اطلاع از امکان ثبت نریان بعنوان سیلمی نسبت به تکمیل این فرم توسط دامپزشکان معتمد فدراسیون سوارکاری و سایر مدارک لازم […]

لیست اسپرم های منجمد وارداتی که به طور قانونی وارد کشور شده اند

⭕️قابل توجه تولید کنندگان و مالکین محترم ⭕️ 🔹بمنظور اطلاع از لیست اسپرم های منجمد وارداتی که به طور قانونی وارد کشور شده اند به وب سایت معاونت فنی به آدرس زیر مراجعه نمایند: لیست اسپرم‌های منجمد – واردات قانونی 🔹لازم به ذکر است همانطور که قبلاً نیز اطلاع رسانی گردیده مالکین محترم مادیانهای تولیدی […]

میکروچیپ گذاری و ثبت هویت اسبهای ورزشی استان کرمانشاه

📣📣اطلاعیه 📣📣 با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 18 اردیبهشت ماه جاری در استان کرمانشاه، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای بابایی به شماره تماس 09394152512 هماهنگی های لازم را معمول نمایند. ⛔️بدیهی است میکروچیپ […]

لیست سیلمی ها و مادیان های تروبرد ودوخون غیر مجاز

🔴لیست سلیمی ها و مادیانهای نژاد دوخون و تروبرد که به دلیل آراء صادره از سوی کمیته انضباطی به دلیل تخلف صورت گرفته مجاز نبوده و تولیدات آنها بمدت یکسال از تاریخ صدور این اطلاعیه (1401/02/11) ثبت نخواهند شد. «معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

اعزام کارشناسان به جشنواره سیرجان ومیکروچیپ گذاری اسبهای استان کرمان

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 10 اردیبهشت ماه جاری در استان کرمان، جهت بررسی اسبهای شرکت کننده در مسابقه زیبایی شهرستان سیرجان به اطلاع میرساند پس از پایان مسابقه نسبت به میکروچیپ گذاری اسبهای ورزشی استان مطابق لیست اعلام شده از سوی هیئت سوارکاری استان […]