مطالب توسط feuser

ثبت درخواست میکروچیپ گذاری ورزشی

«اطلاعیه» با توجه به شروع انجام عملیات میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری توسط فدراسیون سوارکاری و بمنظور انجام هماهنگی و برنامه ریزی جهت اعزام کارشناسنان مقتضی است متقاضیان محترم ضمن مراجعه به سایت معاونت فنی به آدرس http://wp.feiri.ir/  نسبت به ثبت درخواست و تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند . بدیهی است اولویت با متقاضیانی […]

قابل توجه تولیدکنندگان ، پرورش دهندگان ومالکین اسبهای نژاد تروبرد

«اطلاعیه» قابل توجه تولیدکنندگان ، پرورش دهندگان ومالکین اسبهای نژاد تروبرد با توجه به قوانین و مقررات جهانی اسب تروبرد و بمنظور ثبت کره های متولد 2019 در کتاب انساب این نژاد مقتضی است درخواستهای خود را جهت نمونه گیری ظرف مدت 3 روز کاری از تاریخ درج این اطلاعیه به تلگرام  معاونت فنی به […]

ثبت کره

به اطلاع کلیه تولید کنندگان و پرورش دهندگان اسبهای ورزشی کشور می رساند با توجه به راه اندازی وب سایت معاونت فنی به آدرس : http://wp.feiri.ir و باستناد قوانین و مقررات بین المللی و پیرو اطلاعیه های قبلی جهت ثبت کره های متولد شده مقتضی است نسبت به ثبت کره های تولیدی طبق زمان بندی […]