مطالب توسط feuser

نتایج دریافتی اسبهای دوخون

  لازم به توضیح است طبق مصوبات جلسه 29دی ماه مربوط به اسب های دوخون ” آزمایشات تست والدین برای تایید هویت ورزشی اسبها و صدور شناسه ورزشی” الزامی می باشد. لذا در خصوص نریان های وارداتی می بایست گواهی صادرات (Export certificate) آنها به معاونت فنی واصل شود. همچنین مالکین محترم نسبت به هویت […]

بازدید از وبسایت معاونت فنی

⭕️اطلاعیه⭕️ مالکین،پرورش دهندگان وتولیدکنندگان محترم می توانند با مراجعه به وبسایت معاونت فنی به آدرس: http://wp.feiri.ir/ وبازدید از قسمت «جستجوی اسب»، اسب های ثبت شده در معاونت فنی را مشاهده و در صورت برخورد با هرگونه ایراد در اطلاعات ثبت شده و یا مشکل در استفاده از وبسایت مراتب را جهت بهبود خدمات به این […]

شرایط انتقال و تغییر مالکیت اسبهای ورزشی

شرایط انتقال و تغییر مالکیت اسبها بدین صورت خواهد بود. مراجعین محترم می توانند با توجه به شرایط درج شده در اطلاعیه و تکمیل فرم های پیوست توسط دفاتر اسناد رسمی و یا هیات استان نسبت به انتقال مالکیت اسبهای خود اقدام نمایند.  

هفتمین کتاب تبارنامه اسب عرب

با تلاشهای فراوان و همت دست اندرکاران و دلسوزان نژاد عرب هفتمین کتاب تبارنامه این نژاد آماده بهره برداری گردید. لذا به منظور دسترسی آسان علاقمندان، پرورش دهندگان و مالکین محترم کتاب فوق بصورت فایل PDF دراختیار قرارمی گیرد. لازم به ذکر است این کتاب توسط انجمن جهانی اسب عرب (WAHO) پذیرفته و تائید شده […]