به اطلاع متقاضیان میرساند جهت انجام میکروچیپ گذاری ورزشی با شماره تلفن های 66270072-021 و یا 66270076-021 تماس حاصل فرمایید.

ایمیل : Int.affairs-studbook@feiri.ir

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

📍پیرو اطلاعیه های قبلی ضمن اعلام مجدد لیست به روز رسانی شده و تعداد اسپرم های مجاز وارد شده به کشور به اطلاع متقاضیان محترم که قصد انجام تلقیح مصنوعی با اسپرم های وارداتی را دارند، می رساند قبل از هر گونه اقدامی با کسب اطلاع از معاونت فنی فدراسیون از صحت مجوز واردات ورود اسپرم به کشور مطلع گردند.
✅لازم به توضیح است در صورتي كه نام اسبي در ليست فوق درج نگردیده جهت بررسي و به روز رسانی لیست، مدارک مربوطه به معاونت فني ارسال گردد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

“اطلاعیه”
به اطلاع متقاضیان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری در استان همدان میرساند با توجه به زمان بندی و هماهنگی های انجام شده کارشناسان این واحد از تاریخ 19 تیرماه جاری در آن استان حضور خواهند یافت.
لذا مقتضی است متقاضیان نسبت به هماهنگی با جناب آقای فرزانه فر دبیر محترم هیئت (09183111672) هماهنگی های لازم را معمول نمایند.

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا

میکروچیپ گذاری اسبهای استان قزوین در تاریخ های 22 و 23 خرداد ماه جاری توسط کارشناسان فدراسیون سوارکاری