خانه

Slide background

پورتال جامع معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

ثبت تولد کره
Slide background

پورتال جامع معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

درخواست میکروچیپ گذاری ورزشی

اطلاعیه ها

به اطلاع متقاضیان محترم صدور پاسپورت(شناسنامه) و کارت ورزشی میرساند، صدور مدارک مذکور از هفته دوم اسفند ماه سالجاری امکانپذیر خواهد بود. «معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

نتایج دریافتی