«اطلاعیه»

قابل توجه تولیدکنندگان ، پرورش دهندگان ومالکین اسبهای نژاد تروبرد

با توجه به قوانین و مقررات جهانی اسب تروبرد و بمنظور ثبت کره های متولد 2019 در کتاب انساب این نژاد مقتضی است درخواستهای خود را جهت نمونه گیری ظرف مدت 3 روز کاری از تاریخ درج این اطلاعیه به تلگرام  معاونت فنی به شماره  09902947861 با ذکر آدرس محل نگهداری اسبها، تعداد و شماره تماس جهت هماهنگی ارسال نمایند.بدیهی است در صورت عدم اقدام مالک در موعد مقرر، اسب در کتاب انساب ثبت نخواهد شد .

همچنین لازم به توضیح است که با توجه به قوانین جهانی اسب تروبرد اسامی درج شده در فایل ضمیمه قابل استفاده برای کره های متولد 2019 به بعد نمی باشد.

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

 

به اطلاع کلیه تولید کنندگان و پرورش دهندگان اسبهای ورزشی کشور می رساند با توجه به راه اندازی وب سایت معاونت فنی به آدرس : http://wp.feiri.ir و باستناد قوانین و مقررات بین المللی و پیرو اطلاعیه های قبلی جهت ثبت کره های متولد شده مقتضی است نسبت به ثبت کره های تولیدی طبق زمان بندی ذیل اقدام نمایند. بدیهی است نمونه گیری و صدور شناسه ورزشی جهت کره های تولیدی منوط به ثبت کره ها در موعد مقرر در سایت مربوطه می باشد.
کره های نژاد عرب و تروبرد: ١٥ روز بعد از تولد
کره های نژاد دوخون: حداکثر 30 روز بعد از تولد
در مورد سایر نژادها در حال حاضر محدودیت زمانی وجود ندارد.

به اطلاع کلیه مالکین و پرورش دهندگان اسب تروبرد می رساند باتوجه به قوانین و مقررات جهانی اسب تروبرد شرایط مشروحه ذیل جهت ثبت سیلمی و دریافت کشش از ابتدای سال میلادی جدیدی 2020 اسبهایی که این شرایط را نداشته باشند قادر به ثبت به عنوان سیلمی و دریافت فرم کشش نمی باشند.
1-درخصوص نریانهای وارداتی می بایشت گواهی صادرات (EXPORT CERTIFICATE) آنها به تبارنامه فدراسیون سوارکاری واصل شده باشد.
2-در خصوص نریانهای تولیدی نیز می بایست گواهی صادرات (EXPORT CERTIFICATE) پدر و مادر آنها به تبارنامه فدراسیون سوارکاری واصل شده باشد.
3-تاریخ کشش از 15 فوریه (26بهمن 1398) تا 15 جولای (25تیر1399) می باشد.
4-همچنین در خصوص سیلمی هایی که در گذشته ثبت سیلمی شده و برگه کشش دریافت نموده اند دریافت فرم کشش برای فصل جدید منوط به احراز شرایط فوق می باشد.

به اطلاع کلیه مالکین و پرورش دهندگان اسب تروبرد می رساند باتوجه به قوانین و مقررات جهانی اسب تروبرد شرایط مشروحه ذیل جهت ثبت سیلمی و دریافت کشش از ابتدای سال میلادی جدیدی 2020 اسبهایی که این شرایط را نداشته باشند قادر به ثبت به عنوان سیلمی و دریافت فرم کشش نمی باشند.
1-درخصوص نریانهای وارداتی می بایشت گواهی صادرات (EXPORT CERTIFICATE) آنها به تبارنامه فدراسیون سوارکاری واصل شده باشد.
2-در خصوص نریانهای تولیدی نیز می بایست گواهی صادرات (EXPORT CERTIFICATE) پدر و مادر آنها به تبارنامه فدراسیون سوارکاری واصل شده باشد.
3-تاریخ کشش از 15 فوریه (26بهمن 1398) تا 15 جولای (25تیر1399) می باشد.
4-همچنین در خصوص سیلمی هایی که در گذشته ثبت سیلمی شده و برگه کشش دریافت نموده اند دریافت فرم کشش برای فصل جدید منوط به احراز شرایط فوق می باشد.

به اطلاع کلیه مالکین و پرورش دهندگان اسب تروبرد می رساند باتوجه به قوانین و مقررات جهانی اسب تروبرد شرایط مشروحه ذیل جهت ثبت سیلمی و دریافت کشش از ابتدای سال میلادی جدیدی 2020 اسبهایی که این شرایط را نداشته باشند قادر به ثبت به عنوان سیلمی و دریافت فرم کشش نمی باشند.
1-درخصوص نریانهای وارداتی می بایشت گواهی صادرات (EXPORT CERTIFICATE) آنها به تبارنامه فدراسیون سوارکاری واصل شده باشد.
2-در خصوص نریانهای تولیدی نیز می بایست گواهی صادرات (EXPORT CERTIFICATE) پدر و مادر آنها به تبارنامه فدراسیون سوارکاری واصل شده باشد.
3-تاریخ کشش از 15 فوریه (26بهمن 1398) تا 15 جولای (25تیر1399) می باشد.
4-همچنین در خصوص سیلمی هایی که در گذشته ثبت سیلمی شده و برگه کشش دریافت نموده اند دریافت فرم کشش برای فصل جدید منوط به احراز شرایط فوق می باشد.

به اطلاع کلیه مالکین و پرورش دهندگان اسب تروبرد می رساند باتوجه به قوانین و مقررات جهانی اسب تروبرد شرایط مشروحه ذیل جهت ثبت سیلمی و دریافت کشش از ابتدای سال میلادی جدیدی 2020 اسبهایی که این شرایط را نداشته باشند قادر به ثبت به عنوان سیلمی و دریافت فرم کشش نمی باشند.
1-درخصوص نریانهای وارداتی می بایشت گواهی صادرات (EXPORT CERTIFICATE) آنها به تبارنامه فدراسیون سوارکاری واصل شده باشد.
2-در خصوص نریانهای تولیدی نیز می بایست گواهی صادرات (EXPORT CERTIFICATE) پدر و مادر آنها به تبارنامه فدراسیون سوارکاری واصل شده باشد.
3-تاریخ کشش از 15 فوریه (26بهمن 1398) تا 15 جولای (25تیر1399) می باشد.
4-همچنین در خصوص سیلمی هایی که در گذشته ثبت سیلمی شده و برگه کشش دریافت نموده اند دریافت فرم کشش برای فصل جدید منوط به احراز شرایط فوق می باشد.