به اطلاع متقاضیان محترم صدور پاسپورت(شناسنامه) و کارت ورزشی میرساند، صدور مدارک مذکور از هفته دوم اسفند ماه سالجاری امکانپذیر خواهد بود.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

⭕️بدینوسیله شرایط و نحوه دریافت پاسپورت و شناسنامه المثنی جهت اسبهای وارداتی و تولید داخل جهت اطلاع علاقمندان منتشر میگردد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

به اطلاع می رساند معاونت فنی فدراسیون سوارکاری بمنظور تکمیل نیروی اداری، اقدام به بکارگیری از واجدین شرایط جهت انجام امور اداری و ساکن تهران می نماید.
🔹لذا متقضی است متقاضیان محترم نسبت به تکمیل فرم پیوست و همچنین ارسال رزومه تحصيلي و سوابق كاري تا 20 شهریور ماه سالجاری به دفتر معاونت فنی اقدام نمایند.
شماره تلگرام: 09902947861
شماره فاکس : 02166270072-02166270076 داخلی 6
آدرس ایمیل: int.affairs-studbook@feiri.ir

🔸از متقاضيان واجد شرايط دعوت به مصاحبه مي شود.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا. مفتخر است جلد هشتم کتاب تبارنامه اسب اصیل ایران را که مرهون تلاش های بی وقفه همکاران معاونت فنی و مسئول محترم ثبت تبارنامه اسب اصیل عرب بوده با این توضیح که حق تكثير و بهره برداري متعلق به فدراسيون سواركاري ج.ا.ا. می باشد، در اختیار علاقمندان قرار دهد.

لازم به ذکر است این کتاب به تایید سازمان جهانی اسب عرب (WAHO) رسیده است و برای تمامی مسئولین تبارنامه اسب عرب کشورهای دیگر دنیا نیز ارسال گردیده است.

🔸به اطلاع میرساند اولین نسخه کتاب تبارنامه اسب کاسپین که در سال 1394 تهیه و انتشار یافته بود جهت فروش موجود می باشد.

🔹علاقمندان جهت خرید نسبت به اعلام درخواست خود به معاونت فنی فدراسیون سوارکاری و یا نمایندگان محترم تبارنامه هر استان اقدام نمایند.

 

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

🔴به اطلاع متقاضیان محترم میکروچیپ گذاری و نمونه گیری اسبهای ورزشی استان خراسان شمالی میرساند زمان اعزام کارشناسان این واحد با توجه به هماهنگی های انجام شده تاریخ 4 مرداد ماه سالجاری تعیین گردید.متقاضیان و علاقمندان محترم جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای امید صلاحی نماینده محترم تبارنامه استان به شماره تماس 09153871037 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.

⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت ارائه فرم کشش صادره توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری و دارا بودن شرایط ذیل امکانپذیر خواهد بود:

1️⃣ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی و به امضا مالک سیلمی و مادیان رسیده باشد.
2️⃣مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود.
3️⃣ همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر ارائه برگه کشش در نژادهای کرد و دره شوری الزامی نمی باشد، میکروچیپ گذاری در این نژادها مشروط به اعلام پدر و مادر ثبت و تایید شده درمعاونت فنی در زمان میکروچیپ گذاری می باشد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

🔴ضمن پوزش از متقاضیان محترم میکروچیپ گذاری و نمونه گیری اسبهای ورزشی استان آذربایجان شرقی به اطلاع میرساند زمان اعزام کارشناسان این واحد به تاریخ 1 مرداد ماه سالجاری موکول گردید.
🔵متقاضیان و علاقمندان محترم جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای مهدی یوسف زاده نماینده محترم تبارنامه استان به شماره تماس 09144156509 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.

⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت ارائه فرم کشش صادره توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری و دارا بودن شرایط ذیل امکانپذیر خواهد بود:

1️⃣ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی و به امضا مالک سیلمی و مادیان رسیده باشد.
2️⃣مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود.
3️⃣ همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر ارائه برگه کشش در نژادهای کرد و دره شوری الزامی نمی باشد، میکروچیپ گذاری در این نژادها مشروط به اعلام پدر و مادر ثبت و تایید شده درمعاونت فنی در زمان میکروچیپ گذاری می باشد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

🔴پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر تغییر فرمت برگه های کشش:
مجددا به اطلاع می رساند که امضا مالک سیلمی و مادیان در نسخه های جدید نیز الزامی می باشد و در هنگام میکروچیپ گذاری در صورتیکه برگه ها فاقد امضا باشند امکان میکروچیپ گذاری نمی باشد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»