لازم به توضیح است:
⭕️اسبهایی که از پدر و یا مادر رد شده اند، لازم است مالکین محترم ضمن معرفی پدر و مادر، برگه کشش صحیح را به معاونت فنی ارسال نمایند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

⭕️ مالکین اسب های ردیف های 139 تا 143 که متعهد به ارائه برگه کشش تا تاریخ مقررشده بودند، مجددا تاکید می شودکه هر چه سریعتر برگه کشش را به منظور تکمیل مدارک به معاونت فنی ارائه دهند، در غیر اینصورت از صدور هر گونه مدارک هویتی و مجوزهای کورس ممانعت به عمل خواهد آمد.

❌همچنین در خصوص اسبهایی که از پدر و یا مادر رد شده اند، لازم است مالکین محترم ضمن معرفی پدر و مادر، برگه کشش صحیح را به معاونت فنی ارسال نمایند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا.»

📌لازم به توضیح است :
✅از آنجائیکه در اسب های نژاد دوخون «آزمایشات تست والدین برای تایید هویت ورزشی اسبها و صدور شناسه ورزشی» الزامی می باشد، لذا در خصوص نریان های وارداتی می بایست گواهی صادرات(Export Certificate) آنها به معاونت فنی واصل شود.
✅مالکین محترم نسبت به هویت سنجی ورزشی مادیانهای تولیدی خود نیز می بایست اقدام نمایند.
✅در صورتیکه هر یک از پدر و یا مادر اسب های این لیست قبلا DNA شده اند ولی در این لیست یکی از موارد NOT TYPED و یا NOT LISTED برای آنها گزارش شده، لازم است مالکین شماره میکروچیپ مادر و یا پدر مربوطه را به منظور بررسی مجدد به معاونت فنی ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

✅در صورتیکه اسبی از مادرو یا پدر رد شده است، مالک می بایست پدر و یا مادر صحیح را معرفی نماید و یا شماره میکروچیپ را جهت بررسی به معاونت فنی ارسال تا در صورت تشابه نام با اسب دیگر مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

لازم به توضیح است:
🔴 در خصوص ردیف هایی که در ستون Assignment فایل اعلامی، اطلاعاتی درج نشده بدین معنی است که برای این اسبها تست پایه انجام نگرفته و صرفا مقایسه با پدر و مادر معرفی شده انجام شده است.
🟠اسب هایی که از پدر و یا مادر معرفی شده توسط مالک رد شده اند لازم است پدر و یا مادر صحیح (همراه با شماره میکروچیپ) را مجددا به این واحد معرفی تا مورد بررسی قرار گیرند. در غیر اینصورت اسب هایی که از طرف پدر و یا مادر مردود شده باشند جزو اسب های فلات ایران (بومی) محسوب می شوند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا.»

لازم به توضیح است مالکین محترم ردیف های 15 تا  18 نسبت به معرفی پدر و مادر صحیح اقدام نمایند در غیر اینصورت اسب جزو نژاد فلات ایران (بومی) ثبت خواهد شد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

✅ لازم به توضیح است مالکین محترم اسبهای ردیف های 516تا 520 که متعهد به تکمیل مدارک تا تاریخ مقرر شده بودند، هر چه سریعتر نسبت به تکمیل و ارائه مدارک اقدام نمایند در غیر اینصورت از صدور مدارک هویتی، مجوز های کورس و ورود به مسابقات و جشنواره ها ممانعت بعمل خواهد آمد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

لازم به توضیح است :
✅مالكين محترم اسبهاي رديف 1 تا 9 مي توانند جهت دريافت شناسنامه ورزشي اسبهاي خود به معاونت فني مراجعه نمايند.
✅مالکین محترم سیلمی ها و مادیان های ثبت شده در معاونت فنی هر چه سریعتر نسبت به هماهنگی با معاونت فنی جهت اخذ نمونه موی اسبهای خود اقدام نمایند. (در این خصوص مالکین محترم سیلمی ها (STALLION) و یا مادیان های تولیدی (Broodmare) ردیف 19 تا 30 اقدام نموده اند و تولیدات این اسبها مشکلی جهت دریافت اوراق هویتی نخواهند داشت).

✅در خصوص اسبهای وارداتی ردیف های 31 تا 51، DNA این اسبها در حال حاضر در معاونت فنی موجود می باشد و تولیدات این اسبها نیز در صورت دارا بودن برگه کشش مشکلی جهت دریافت اوراق هویتی نخواهند داشت.
✅مالک محترم اسب ردیف 62 هر چه سریعتر نسبت به رفع نقص مدرک پرونده اسب خود اقدام نمایند در غیر اینصورت از صدور هرگونه مدارک هویتی و مجوز مسابقات ممانعت بعمل خواهد آمد.

«معاونت فنی فداسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

لازم به توضیح است:
🔴 در خصوص ردیف هایی که در ستون Assignment فایل اعلامی، اطلاعاتی درج نشده بدین معنی است که برای این اسبها تست پایه انجام نگرفته و صرفا مقایسه با پدر و مادر معرفی شده انجام شده است.
🟠اسب هایی که از پدر و یا مادر معرفی شده توسط مالک رد شده اند لازم است پدر و یا مادر صحیح (همراه با شماره میکروچیپ) را مجددا به این واحد معرفی تا مورد بررسی قرار گیرند. در غیر اینصورت اسب هایی که از طرف پدر و یا مادر مردود شده باشند جزو اسب های فلات ایران (بومی) محسوب می شوند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا.»