لازم به توضیح است مالکین اسبهای ردیف 83 الی 88 پدر یا مادر صحیح اعلام نمایند

 

 

لازم به توضیح است طبق مصوبات جلسه 29دی ماه مربوط به اسب های دوخون ” آزمایشات تست والدین برای تایید هویت ورزشی اسبها و صدور شناسه ورزشی” الزامی می باشد. لذا در خصوص نریان های وارداتی می بایست گواهی صادرات (Export certificate) آنها به معاونت فنی واصل شود. همچنین مالکین محترم نسبت به هویت سنجی ورزشی مادیان های تولیدی خود نیز می بایست اقدام نمایند.
✅مالكين اسبهاي رديف ١ تا ١٥ مي توانند براي دريافت شناسنامه ورزشي اسبهاي خود به معاونت فني مراجعه نمايند.

 

لازم به توضیح است طبق مصوبه آخرین جلسه مربوط به اسب های دوخون ” آزمایشات تست والدین برای تایید هویت ورزشی اسبها و صدور شناسنامه ورزشی” الزامی می باشد. لذا در خصوص نریان های وارداتی می بایست گواهی صادرات (Export certificate) آنها به معاونت فنی واصل شود. همچنین مالکین محترم نسبت به هویت سنجی ورزشی مادیان های تولیدی خود نیز می بایست اقدام نمایند.

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای دره شوری

 

 

لازم به توضیح است با توجه به لزوم آزمایشات تست والدین برای تایید هویت ورزشی اسبها، لازم است که مالکین تمام سیلمی ها برای هویت سنجی ورزشی سیلمی های خود اقدام کنند تا تولیدات آنها دچارمشکل نشوند.
در مواردی که در قسمت توضیحات گزینه سیلمی (stallion) ثبت شده است: مربوط به سیلمی هایی است که مالکین محترم برای تولیدات آنها اقدام به هویت سنجی ورزشی سیلمی نموده اند.