به اطلاع کلیه مالکین و پرورش دهندگان اسب های ورزشی می رساند که گواهی موقت ورود به میادین ورزشی صادره جهت اسبی به نام Queen Fly با مشخصات درج شده در این کارت (پدرCambrdige با شماره میکروچیپ 985111000607401) به دلیل جعلی بودن از درجه اعتبار ساقط بوده و قابل ارائه در هیچ یک از مراجع و ارگانها نمی باشد و اسب مذکور امکان شرکت در هیچ یک از مسابقات را نخواهد داشت .
⛔️همانطور که بارها نیز اطلاع رسانی شده به منظور جلوگیری از متضرر شدن قبل از هرگونه خرید و فروش با معاونت فنی فدراسیون سوارکاری هماهنگی انجام پذیرد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

⭕️ مالکین اسب های ردیف های 330 تا 338 که متعهد به ارائه برگه کشش تا تاریخ مقررشده بودند، مجددا تاکید می شودکه هر چه سریعتر برگه کشش را به منظور تکمیل مدارک به معاونت فنی ارائه دهند، در غیر اینصورت از صدور هر گونه مدارک هویتی و مجوزهای کورس ممانعت به عمل خواهد آمد.

❌همچنین در خصوص اسبهایی که از پدر و یا مادر رد شده اند، لازم است مالکین محترم ضمن معرفی پدر و مادر، برگه کشش صحیح را به معاونت فنی ارسال نمایند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا.»

❌❌قابل توجه مالکین اسبهای ورزشی وارداتی و اسپرم های وارداتی ❌❌

باستناد دستور العمل صادرات و واردات اسب و با توجه به سوالات پیش آمده در خصوص ثبت نتاج حاصل از آمیزش اسبهای وارداتی و همچنین انتظام بخشی و ایجاد شرایطی جهت ثبت کره های تولیدی مالکین محترم اسب های ورزشی وارداتی و یا اسپرم وارداتی می بایستی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند .
بدیهی است در صورت عدم رعایت و انجام موارد درخواستی از ثبت کره های تولیدی خودداری خواهد شد و کلیه عواقب ناشی بعهده مالکین محترم خواهد بود .

در خصوص اسب های ورزشی وارداتی:
✅متقاضیان محترم موظف هستند پس از ورود اسب به کشور و در زمان قرنطینه با ارائه مدارک لازم ( اصل پاسپورت و در صورت عدم دسترسی کپی پاسپورت در مراحل اولیه ) جهت ثبت اسب در معاونت فنی فدراسیون سوارکاری هماهنگی و اقدام نمایند در غیر اینصورت و در صورت گذراندن دوران قرنطینه به هیچ وجه اسب و تولیدات آن ثبت نخواهد شد.

در خصوص اسپرم های وارداتی:
✅مالک سیلمی و یا نماینده آن می بایست به تبارنامه کشوری که سیلمی در آن به ثبت رسیده است مراجعه و در خواست خود را جهت صدور و ارسال برگه های کشش به معاونت فنی فدراسیون اقدام نمایند.
✅کلیه برگه های کشش توسط مالک سیلمی و یا نماینده قانونی آن می بایست تکمیل ، امضا و تائید شده باشند .
✅تمامی اطلاعات و جزئیات مربوط به سیلمی از قبیل آزمایشات DNA می بایست از طریق اداره تبارنامه آن کشور به معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ارسال شود.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا.»

📣📣اطلاعیه 📣📣
با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 2 دی ماه جاری در استان خوزستان، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا نماینده تبارنامه (آقای علیرضا لفیطه پور به شماره تماس09168854785) هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
🔴بدیهی است میکروچیپ گذاری بدون نسخه صحیح فرم کشش (نسخه مادیان) و یا برگه کشش مخدوش انجام نخواهد شد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

پیرو اطلاعیه های متعدد قبلی و با توجه به فعالیت های موازی برخی کارگزاران بیمه و یا شرکت های متفرقه در خصوص میکروچیپ اسبها با استفاده از کدهای متفرقه که مختص اسب نیست، مجداً تاکید میگردد شرط اصلی صدور مجوز شرکت اسبها در مسابقات و جشنواره ها و همچنین ثبت در مراکز بین المللی، میکروچیپ گذاری و تائید هویت اسبها توسط فدراسیون سوارکاری میباشد .
لذا از کلیه مالکین و متقاضیان درخواست میگردد از میکروچیپ گذاری اسبهای خود با کدهای متفرقه جدداً خودداری نمایند.
بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق نه تنها اسب و نتاج حاصل از آن در فدراسیون سوارکاری ثبت نخواهند شد بلکه از شرکت در کلیه مسابقات فدراسیون سوارکاری نیز محروم خواهند بود.

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا

🔴بدینوسیله کتاب های یک ودو تبارنامه اسب تروبرد کشور که به تائید سازمان جهانی اسب تروبرد (ISBC) نیز رسیده است دریک فایل کلی جهت اطلاع علاقمندان منتشر میگردد.
همچنین نسخه چاپی نیز به زودی تهیه واز طریق معاونت فنی در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.
بسيار خرسند خواهيم بود مالكين محترم با دقت نظر كافي مشخصات اسب خود را ملاحضه ودر صورت داشتن نظراتی جهت ويرايش احتمالي، تا ده روز آينده به معاونت فني منعكس نمايند.

معاونت فني فدراسيون سواركاري ج.ا.ا

 

 

🔴 پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص نسخه های فرم کشش و با توجه به مشکلات پیش آمده مجدداً درخواست میگردد مالکین محترم سیلمی ها و همچنین مالکین مادیانهای تولیدی برگه های کشش را به طور کامل و بدون خط خوردگی تکمیل یا دریافت نمایند و نسخه های مربوطه را مطابق مندرجات ذیل فرم های کشش به هر شخص یا واحد تحویل نمایند.
🔵بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق و ارائه نسخه اشتباه، سیلمی مربوطه جریمه و از میکروچیپ گذاری کره جلوگیری بعمل خواهد آمد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

با توجه به برگزاری جلسات متعدد با کارگروه اسب فریزین و به منظور ساماندهی و ثبت اسبهای این نژاد از کلیه مالکین و متقاضیان دعوت میگردد نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست به شماره تلگرام : 09902947861 یا آدرس ایمیل : Int.affairs-studbook@feiri.ir تا 15آذر ماه جاری اقدام نمایند.
بدیهی است فرم های تقاضای ثبت اسبهای فریزین پس از بررسی در صورت عدم وجود مشکل نسبت به بازدید و ثبت اسب اقدام خواهد شد.
🔸در صورتیکه اسب وارداتی است کپی صفحه اول پاسپورت اسب ارائه گردد.
🔹در صورتیکه اسب تولید داخل می باشد و میکروچیپ شده است ارائه تصویر رسید میکروچیپ و فرم کشش الزامی است
🔸در صورتیکه اسب تولید داخل می باشد و میکروچیپ نشده است ارائه تصویر فرم کشش الزامی است .

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

 

📢با توجه به درخواستهای مالکین اسبهای وارداتی جهت ثبت مشخصات، مالکیت و همچنین فراهم آوردن شرایط ثبت تولیدات آنها و به منظور جلوگیری از ورود و ثبت اسبهای قاچاق، بدینوسیله پیرو اطلاعیه های قبلی مجدداً شرایط ثبت اسبهای وارداتی و کره های تولیدی از این گونه اسبها در معاونت فنی بشرح ذیل اعلام میگردد.

الف- ثبت مادیان و نریان های وارداتی :
1- ارائه گواهی از شرکت و یا شخص وارد کننده مبنی بر واردات اسب به نام شخص متقاضی.
2-ارائه مدارک و مستندات دال برخرید اسب از فروشنده خارجی.
3-ارائه اصل پاسپورت اسب.
4-اقرار نامه محضری مبنی بر مالکیت اسب و قبول هر گونه ادعا و شکایت در مراجع قانونی.
5-بازدید اسب توسط کارشناسان معاونت فنی و اسکیج برداری و نمونه گیری.

ب- ثبت کره های تولیدی حاصل از اسبهای وارداتی :
1-ابتدا مالکین محترم نسبت به ثبت پدر و مادر اسب مطابق روشهای فوق اقدام نمایند.
2-بازدید از کره توسط کارشناسان معاونت فنی جهت میکروچیپ گذاری و اسکیج برداری.

بدیهی است مهلت تعیین شده تا پایان آذر ماه جاری می باشد .

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

خریداران برای استعلام از هویت اسب مورد معامله به معاونت فنی فدراسیون مراجعه نمایند.

🔸نظر به وصول شکایات متعدد و مکرر بدینوسیله به اطلاع اشخاصی که قصد خرید اسب را دارند می رساند:
🔹بمنظور اطلاع از هویت اسبهای خارجی و حصول اطمینان از ورود قانونی آنها به کشور و همچنین در خصوص اسبهای تولید داخل، به منظور استعلام اطلاعات درج شده در شناسنامه و … به معاونت فنی فدراسیون واقع در مجموعه سوارکاری نوروزآباد مراجعه نمایند.
🔺در غیر اینصورت این فدراسیون از قبول شکایات امتناع نموده و بر اساس بخشنامه های منتشره قبلی از شرکت اسبهائی که از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور می شوند یا مدارک هویتی آنها مورد تائید این فدراسیون نباشد، ممانعت نموده و برای نتاج آنها نیز شناسنامه یا پاسپورت صادر نخواهد شد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»