خریداران برای استعلام از هویت اسب مورد معامله به معاونت فنی فدراسیون مراجعه نمایند.

🔸نظر به وصول شکایات متعدد و مکرر بدینوسیله به اطلاع اشخاصی که قصد خرید اسب را دارند می رساند:
🔹بمنظور اطلاع از هویت اسبهای خارجی و حصول اطمینان از ورود قانونی آنها به کشور و همچنین در خصوص اسبهای تولید داخل، به منظور استعلام اطلاعات درج شده در شناسنامه و … به معاونت فنی فدراسیون واقع در مجموعه سوارکاری نوروزآباد مراجعه نمایند.
🔺در غیر اینصورت این فدراسیون از قبول شکایات امتناع نموده و بر اساس بخشنامه های منتشره قبلی از شرکت اسبهائی که از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور می شوند یا مدارک هویتی آنها مورد تائید این فدراسیون نباشد، ممانعت نموده و برای نتاج آنها نیز شناسنامه یا پاسپورت صادر نخواهد شد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

به اطلاع مراجعین محترم معاونت فنی میرساند این واحد در روز چهارشنبه 14 آبان ماه جاری تعطیل می باشد. لذا خواهشمند است جهت دریافت خدمات از روز شنبه 17 آبان ماه به این واحد مراجعه گردد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

🔴اطلاعیه 🔴
با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری و نمونه گیری معاونت فنی فدراسیون سوارکاری از روز چهارشنبه مورخ 14 آبان ماه جاری در استان لرستان، به اطلاع میرساند متقاضیان و علاقمندان در این استان جهت انجام موارد فوق با آقای رسول بیرانوند 09216904974هماهنگی های لازم را معمول نمایند.

«معاونت فنی فدارسیون سوارکاری ج.ا.ا»

با توجه به اطلاعیه قبلی در خصوص ثبت اسبهایی که دارای میکروچیپ هایی با سریال قانونی و ایزوکد مقررتوسط افراد و یا سایر سازمان ها می باشند، مشروط به ارائه برگه کشش صادره از سوی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا مقتضی است متقاضیان یا نمایندگان محترم هیئتها نسبت به تکمیل و اعلام لیست اسبها مطابق فرم پیوست به شماره تلگرام معاونت فنی 09902947861 اقدام نمایند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری »

 

📣📣اطلاعیه 📣📣

با توجه به درخواست مجدد هیئت سوارکاری استان یزد به اطلاع متقاضیان آن استان میرساند کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری معاونت فني فدراسيون سواركاري از روز سه شنبه 11 شهریور ماه جاری در آن استان حضور خواهند یافت. متقاضیان و علاقمندان محترم می توانند جهت انجام موارد فوق با جناب آقاي عباس سپهر نماینده محترم تبارنامه 09133735173 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.

«معاونت فنی فدارسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

قابل توجه مالکینی که در زمان میکروچیپ گذاری متعهد شده اند فرم کشش را تا تاریخ مشخص شده به معاونت فنی ارائه نمایند، موکدا متذکر میگردد که در صورت عدم تکمیل مدارک و ارسال برگه کشش هیچگونه خدماتی از این واحد دریافت نخواهند نمود و مجوز شرکت در مسابقات را نخواهند داشت .

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

⭕️قابل توجه روسای محترم هیئت ها⭕️
با توجه به الزام ارسال درخواستهای صدور مدارک به معاونت فنی از طریق هیئت ها و به منظور تسریع در خدمات دهی به متقاضیان، مقتضی است هیئت ها درخواست های واصله را در قالب فرم پیوست به این واحد ارسال نمایند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

باتشکر از جناب آقای فرشاد نگین تاجی ریاست محترم هیات سوارکاری استان کهکیلویه و بویر احمد جهت معرفی سه نفر به عنوان نماینده تبارنامه، بدینوسیله به اطلاع مالکان محترم این استان می رساند که آقای بیژن مجیدی پور  به عنوان نماینده تبارنامه این استان انتخاب گردیدند. امید است که با تعامل و همکاری با معاونت فنی، شاهد هم افزایی بیشتر در ساماندهی امور مربوط به اسب های این استان باشيم.

 

«معاونت فنی فدارسیون سوارکاری ج.ا.ا»

قابل توجه روسای محترم هیئت های استانی

با توجه به نامه ریاست محترم فدراسیون سوارکاری مقتضی است تا تاریخ 23 تیرماه جاری نسبت به ارسال لیست سه نفره از افراد متقاضی «نماینده تبارنامه» در هراستان بمنظور انتخاب یکنفر بعنوان نماینده و انجام هماهنگی های لازم در خصوص امور تبارنامه اقدام نمایند.
لازم به توضیح است ارسال اين درخواست به معاونت فني مي بايست توسط تمامي هيات هاي استاني (شامل استانهاي داراي نماينده فعال) انجام شود.

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری