فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد با همکاری و هماهنگی کمیته محترم اسب فریزین و انجمن بین المللی (KFPS) در اواسط آبان ماه سال جاری اقدام به برگزاری کلینیک آموزشی و تست ارزیابی اسبهای وارداتی و تولیدات داخلی نماید.

🔴لازمه شرکت و ثبت نام در این رویداد ثبت اسبهای وارداتی و اخذ شناسنامه برای تولیدات داخلی میباشد. لذا از کلیه مالکین محترم که تا کنون موفق به اخذ مدارک مربوطه نشده اند درخواست میگردد از طریق معاونت فنی فدراسیون سوارکاری اقدام نمایند.
🟣لازم به ذکر است در پایان ارزیابی به اسبهای شرکت کننده، گواهی توسط فدراسیون سوارکاری و تائیده انجمن بین المللی KFPS اعطا خواهد گردید.
⚪️همچنین به مقام های برتر شرکت کننده در هر گروه از ارزیابی، حکم قهرمانی و تندیس تقدیم میگردد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

«اطلاعیه بسیار مهم »

پیرو اطلاعیه های فراوان قبلی و با توجه به اقدامات و اطلاع رسانی های انجام شده و ارائه راه کارهای  مناسب، درچارچوب قوانین و مقررات جاری این واحد، همچنان شاهد برخی نقل و انتقالات اسب خارج از موارد و ضوابط اعلام شده می باشیم (پیوست) که بالطبع مجاز به ثبت مالکیت در معاونت فنی نبوده و مشکلات فراوانی را برای فروشندگان و خریداران محترم بوجود خواهد آورد.

لذا مجدداً تاکید می گردد انجام تغییر مالکیت وثبت مالک جدید در سیستم های تبارنامه معاونت فنی فدراسیون سوارکاری تنها مطابق راه کارها و قوانین اعلام شده امکانپذیر بوده و مالکین محترم در خرید و فروش اسبها نسبت به ثبت نقل و انتقالات در معاونت فنی اقدام نمایند.

📣اطلاعیه 📣
با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری و نمونه گیری معاونت فنی فدراسیون سوارکاری از تاریخ 12 مرداد ماه جاری در استان خراسان شمالی، به اطلاع میرساند متقاضیان و علاقمندان در این استان جهت انجام موارد فوق با نماینده محترم تبارنامه استان جناب آقای حکمت شیردل به شماره تماس 09155848700 و یا هیئت های محترم شهرستانهای استان، هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری بدون نسخه صحیح فرم کشش (نسخه مادیان) و یا برگه کشش مخدوش انجام نخواهد شد و ارائه برگه کشش در حال حاضر در نژادهای کرد، دره شوری و کاسپین برای میکروچیپ گذاری الزامی نمی باشد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

📣اطلاعیه 📣
با توجه به حضور کارشناس میکروچیپ گذاری و نمونه گیری معاونت فنی فدراسیون سوارکاری از تاریخ 29 تیرماه جاری در استان مازندران، به اطلاع میرساند متقاضیان و علاقمندان در این استان جهت انجام موارد فوق با جناب آقای عبدالله زاده به شماره تماس 09111537089 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری بدون نسخه صحیح فرم کشش (نسخه مادیان) و یا برگه کشش مخدوش انجام نخواهد شد و ارائه برگه کشش در حال حاضر در نژادهای کرد ، دره شوری و کاسپین برای میکروچیپ گذاری الزامی نمی باشد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

❌اطلاعیه بسیار مهم ❌

با توجه به مراجعات و درخواست های مکرر متقاضیان جهت ثبت اسب های  ورزشی (پرش و درساژ) وارداتی و یا تولیدات حاصل از آنها که به مدارک واردات اسب های خود یا پدر ومادر آنها دسترسی ندارند، بدینوسیله اعلام می دارد:

✅معاونت فنی فدراسیون سوارکاری در نظر دارد شرایطی را جهت همکاری و تعامل مضاعف با مالکین محترم و همچنین سهولت شرایط خرید و فروش این دسته از اسب ها و شرکت آن ها در مسابقات با توجه به اهمیت تعیین روابط والدین و کره های تولیدی از طریق تست DNA، مهیا نماید.

✅لذا مالکین و متقاضیان محترم می توانند  اسبهایی را که دارای چنین شرایطی می باشند را با ارائه اقرار نامه محضری ثبت و نسبت به دریافت مدارک هویت آنها و تولیدات حاصل مطابق روال مذکور اقدام نمایند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

📣اطلاعیه 📣
با توجه به حضور کارشناس میکروچیپ گذاری و نمونه گیری معاونت فنی فدراسیون سوارکاری از تاریخ 26 تیرماه جاری در استان قزوین، به اطلاع میرساند متقاضیان و علاقمندان در این استان جهت انجام موارد فوق با جناب آقای ایمان خسروی زاده به شماره تماس 09903239539 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری بدون نسخه صحیح فرم کشش (نسخه مادیان) و یا برگه کشش مخدوش انجام نخواهد شد و ارائه برگه کشش در حال حاضر در نژادهای کرد ، دره شوری و کاسپین برای میکروچیپ گذاری الزامی نمی باشد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

به اطلاع شرکت کنندگان مسابقه زیبایی استان اردبیل و متقاضیان میکروچیپ گذاری و نمونه گیری در آن استان میرساند با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری و نمونه گیری معاونت فنی فدراسیون سوارکاری از تاریخ 21 تیرماه جاری در استان اردبیل متقاضیان و علاقمندان در این استان جهت انجام موارد فوق با آقای بابک محمد حسینی به شماره تماس 09147550306هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
🔴لازم به توضیح است تنها در روزهای 21 و 22 تیرماه (2 روز قبل از برگزاری مسابقه) میکروچیپ گذاری انجام میگیرد و در روزهای برگزاری مسابقه میکروچیپ گذاری انجام نخواهد شد.
⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری بدون نسخه صحیح فرم کشش (نسخه مادیان) و یا برگه کشش مخدوش انجام نخواهد شد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

پیرو اطلاعیه های متعدد قبلی و با توجه به لزوم انجام آزمایشات تست والدین جهت تایید هویت ورزشی اسبها و صدور شناسه ورزشی و از آنجا که تعدادی از سیلمی های ثبت شده در این واحد فاقد نمونه مو بمنظور انجام تست تائید هویت کره های تولیدی می باشند، مقتضی است مالکین و متقاضیان محترم نسبت به اعلام محل نگهداری سیلمی ها جهت اخذ نمونه مو و ثبت مشخصات اقدام نمایند.
با توجه به اهمیت موضوع در صورت در دسترس نبودن مالک نماینده ایشان نسبت انجام مورد درخواستی اقدام نمایند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

🔴پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری فدراسیون سوارکاری در استان گیلان، به اطلاع میرساند به دلیل تقاضای هیئت محترم استان زمان اعزام کارشناسان به زمان دیگری موکول گردید که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

«معاونت فنی فدارسیون سوارکاری ج.ا.ا»